Hướng dẫn thanh toán

THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG 

THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN TRƯỚC 

– Nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn và thống nhất.